• ADR ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA GÖRÜŞ HAKKINDA - 01/03/2019
 • TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU) alınan 6 Şubat 2018 tarihli bir yazıda, IRU Tehlikeli Madde Taşımacılığı Uzmanları Çalışma Grubu Toplantısının 1 Mart 2018 tarihinde gerçekleşeceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantı gündemi; IRU nezdinde yürütülen tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin muhtelif konular görüşülmektedir. Ayrıca, ağırlıkla ülkemizin de taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) A ve B eklerinin düzenli olarak revize edildiği Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi'nin Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu toplantılarında oluşturulacak. olan özel sektör pozisyonunu belirlemektedir.


  Bu kapsamda aşağıdaki konularda Birliğimizin görüşleri talep edilmektedir:

   
  -EX/II, EX/III, FL ve AT araçları ile MEMU tipi araçlarda ADR 9.1.2.2 hükümlerine göre tip onayı verildikten sonra bir "Uygunluk Beyannamesi" verilmesi suretiyle ilk dönem yapılması gereken muayenelerden muaf tutulması önerilmektedir.

   
  -ADR 9.2.2.2.2: hükümlerine uygun olarak ilave koruma şartlarına haiz araçlar ile ilgili olarak "panel van" tanımı kullanılmaktadır. Tanım itibariyle panel van, azami kütlesi 3,5 tonu aşan araçlara denmekte olup 9.2.2.2.2. hükmündeki "panel van" teriminin çıkartılarak, yerine "kutu şeklinde kendinden destekli gövdeye sahip kamyonlar/yük araçları" eklenmesi önerilmektedir.


  -Elektrik motoru ile çalışan araçların tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına ilişkin düzenlemelerin belirlenmesi için tartışmaya açılması önerilmektedir.


  -Pilli/bataryalı olan kargo taşıma birimlerinin ve UN 3536 maddesinde bir düzenleme ile 9 no.1u etiket ile işaretlenmesi önerilmektedir.

  Duyuru Arşivi

 • AVRUPA BİRLİĞİ İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDABİLİRLİĞİ (COSME) PROGRAMI HK.
 • KAMU İHALELERİ HK.
 • TÜRKİYE-KOSOVA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI FIRSATLARI HK.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı BTYPK - Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları ile (NACE Kodları bazında) İlişkilendirilmesi Anketi
 • ADR ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISINA GÖRÜŞ HAKKINDA
 • TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI RESMİ SİTESİDİR
 • TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI RESMİ SİTESİDİR • Üye Listesi
  İletişim Platformu

  Duyurular
  Hava Durumu