İhracat Destekleriİhracat Destekleri

EKONOMİ BAKANLIĞI

İHRACAT DESTEKLERİ

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (24.11.2016)

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (MÜLGA - Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat)

2011-1 sayılı Tebliğ-Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (MÜLGA - Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat)

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Rapor Desteği

Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Yerleşik Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği

Destek Başvuru Merkezleri

Üye Listesi
İletişim Platformu

Duyurular
Hava Durumu