Esnaf-Tacir Mutabakat Komitesi İşlemleri

İstenen Evraklar

                                        TESOB ve TSO kaydı olanlar için;

a) Güncel Vergi levhası fotokopisi,

b)Esnaf Odası Oda kayıt Belgesi ve Sicil Gazetesi Örneği (evrak asılları istenmektedir.) - 

c-)ESBİS üzerinden alınan oda unvanlarını ve üye dağılımlarını gösteren rapor. (Esnaf Odasından alınacaktır.)

d) Kanuna tabi oda veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki oda kaydını gösterir belge,

e) İŞLETMENİN YILLIK ALIŞ VE SATIŞ TUTARI İLE GAYRİ SAFİ İŞ HASILATINI GÖSTERİR BELGELER. 
(Gelir Tablosu ve Bilanço ilgili SMM veya YMM’den onaylı olacaktır.)

 

İstenen Evraklar

Sadece TESOB kaydı olanlar için;

a) Güncel Vergi levhası fotokopisi,

b)Esnaf Odası Oda kayıt Belgesi ve Sicil Gazetesi Örneği (evrak asılları istenmektedir.) - 

c-)ESBİS üzerinden alınan oda unvanlarını ve üye dağılımlarını gösteren rapor. (Esnaf Odasından alınacaktır.)

d) İŞLETMENİN YILLIK ALIŞ VE SATIŞ TUTARI İLE GAYRİ SAFİ İŞ HASILATINI GÖSTERİR BELGELER. 
(Gelir Tablosu ve Bilanço ilgili SMM veya YMM’den onaylı olacaktır.)

 

İstenen Evraklar

Sadece TSO kaydı olanlar için;

a) Güncel Vergi levhası fotokopisi,

b) Kanuna tabi oda veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki oda kaydını gösterir belge ve gazetesi

c) İŞLETMENİN YILLIK ALIŞ VE SATIŞ TUTARI İLE GAYRİ SAFİ İŞ HASILATINI GÖSTERİR BELGELER. 
(Gelir Tablosu ve Bilanço ilgili SMM veya YMM’den onaylı olacaktır.)

 

 

Üye Listesi
İletişim Platformu

Duyurular
Hava Durumu