Esnaf-Tacir Mutabakat Komitesi İşlemleri

İstenen Evraklar

a) Güncel Vergi levhası fotokopisi,

b)Esnaf Odası Oda kayıt Belgesi ve Sicil Gazetesi Örneği (evrak asılları istenmektedir.)

c) Kanuna tabi oda veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki oda kaydını gösterir belge,

d) İŞLETMENİN YILLIK ALIŞ VE SATIŞ TUTARI İLE GAYRİ SAFİ İŞ HASILATINI GÖSTERİR BELGELER.
(Gelir Tablosu ve Bilanço ilgili SMM veya YMM’den onaylı olacaktır.)

Üye Listesi
İletişim Platformu

Duyurular
Hava Durumu