Kontrollü normalleşme döneminde alınan tedbir ve kuralların, illerin risk grubuna göre belirlenmesi