Sigorta Acentelerinin Dikkatine

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 07.12.2018 tarih ve 543 sayılı Sigorta Acentleri ile alakalı olarak TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından duyurulması istenen yazı aşağıda sizlerle paylaşılmıştır.

İlgili yazıda; Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların;  2.1. maddesinin “Tüzel kişi sigorta acentelerinde en az bir müdür bulunması zorunludur. Acente Levha bilgilerine kayıtlı genel müdür veya genel müdür yardımcısı olması da bu gerekliliği karşılamaktadır.” şeklinde, 2.4. maddesinin ise, “Acente şubelerinde en az bir şube müdürü görevlendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmesine karar vermiştir.     

Söz konusu karar ile tüzel kişi sigorta acenteleri ve acente şubelerinde, müdür/şube müdürünün yanı sıra ayrıca en az bir teknik personel bulundurma yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...